Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych Wed, 06 Dec 2023 15:25:48 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-z-terenu-gminy-brenna-do-placowek-oswiatowych-8 GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2024 Mon, 04 Dec 2023 15:28:55 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/gops-zaproszenie-do-skladania-ofert-uslugi-opiekuncze-2024 GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronisko 2024 Mon, 04 Dec 2023 15:25:59 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/gops-zaproszenie-do-skladania-ofert-tymczasowe-schronisko-2024 Petycja - SR.152.3.2023 Mon, 04 Dec 2023 14:56:33 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/petycja-sr15232023 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Mon, 04 Dec 2023 12:16:36 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-wojewody-slaskiego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna na działkach w Gókach Wielkich Fri, 01 Dec 2023 14:35:50 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wniosek-gminy-brenna-ul-wyzwolenia-77-43-438-brenna-na-dzialkach-w-gokach-wielkich Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Archidiecezji Katowickiej ul. Jordana 39,40-043 Katowice na działkach w Brennej Fri, 01 Dec 2023 14:20:00 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wniosek-archidiecezji-katowickiej-ul-jordana-3940-043-katowice-na-dzialkach-w-brennej Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. o/w Bielsku Białej na działkach w Brennej. Fri, 01 Dec 2023 14:10:00 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wniosek-tauron-dystrybucja-sa-ow-bielsku-bialej-na-dzialkach-w-brennej Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Fri, 01 Dec 2023 09:27:33 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/opinia-rio-o-projekcie-uchwaly-budzetowej-na-2024-rok Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna Thu, 30 Nov 2023 13:40:41 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/ubezpieczenie-mienia-wraz-z-odpowiedzialnoscia-cywilna-ubezpieczenia-komunikacyjne-oraz-ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-czlonkow-osp-gminy-brenna Zawiadomienie dot. postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w Brennej Tue, 28 Nov 2023 11:16:41 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dot-postep-administr-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-przebudowa-obiektu-mostowego-w-ciagu-dp-2603s-ul-lesnica-w-brennej Ogłoszenie - wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany i oddania w dzierżawę Fri, 24 Nov 2023 10:56:29 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zamiany-i-oddania-w-dzierzawe Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych Thu, 23 Nov 2023 16:24:44 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-z-terenu-gminy-brenna-do-placowek-oswiatowych-7 Projekt budżetu i WPF na 2024 rok Fri, 17 Nov 2023 13:28:53 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/projekt-budzetu-i-wpf-na-2024-rok Obwieszczenie dot. postęp. administr. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przed.  pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Wed, 15 Nov 2023 13:12:14 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-dot-postep-administr-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunk-dla-przed-pn-budowa-obory-wolnostanowiskowej-dla-bydla-mlecznego-w-ilosci-855-djp-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca Podstawowa kwota dotacji dla Niepublicznego Przedszkola - 30.10.2023 r. Tue, 14 Nov 2023 12:35:45 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/podstawowa-kwota-dotacji-dla-niepublicznego-przedszkola-30102023-r Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2024 r. Mon, 13 Nov 2023 12:20:50 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/swiadczenie-kompleksowych-uslug-pocztowych-na-potrzeby-gminy-brenna-w-2024-r Zawiadomienie dot. postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Wydobywanie piaskowców godulskich ze złoża "CISOWA" położonego w Brennej Fri, 10 Nov 2023 10:16:04 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dot-postep-administr-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przed-pn-wydobywanie-piaskowcow-godulskich-ze-zloza-cisowa-polozonego-w-brennej-1 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa Fri, 10 Nov 2023 09:25:17 +0100 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-o-wylozeniu-do-wgladu-protokolu-inwentaryzacyjnego-nieruchomosci-skarbu-panstwa