Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Obwieszczenie o odmowie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej Thu, 01 Jun 2023 11:20:35 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-o-odmowie-ustalenia-warunkow-zabudowy-przy-ul-skalka-dz-nr-36752-w-brennej Wykaz ulg w spłacie należności za 2022 rok - ZBGK Brenna Wed, 31 May 2023 15:32:18 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wykaz-ulg-w-splacie-naleznosci-za-2022-rok-zbgk-brenna Wykaz udzielonych ulg w 2022 roku w zakresie podatków i opłat Wed, 31 May 2023 15:27:44 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wykaz-udzielonych-ulg-w-2022-roku-w-zakresie-podatkow-i-oplat Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 rok Mon, 29 May 2023 11:37:13 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-brenna-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-rok-2022-rok Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych Fri, 26 May 2023 09:32:32 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dot-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przed-pn-odzysk-surowcow-wtornych-odzysk-miedzi-i-izolacji-kablowej-z-niezagospodarowanych-kabli-instalacyjnych-3 Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji drogowych w Urzędzie Gminy Brenna Wed, 24 May 2023 15:30:00 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/nabor-na-stanowisko-urzednicze-ds-drog-i-inwestycji-drogowych-w-urzedzie-gminy-brenna Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brenna za 2022 r. Fri, 19 May 2023 13:26:35 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-gminy-brenna-za-2022-r Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brenna za 2022 r. Fri, 19 May 2023 13:22:53 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-pracownikow-urzedu-gminy-brenna-za-2022-r Podstawowa kwota dotacji dla Niepublicznego Przedszkola - 18.05.2023 r. Fri, 19 May 2023 11:24:15 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/podstawowa-kwota-dotacji-dla-niepublicznego-przedszkola-18052023-r ZBGK - cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wed, 17 May 2023 15:48:38 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zbgk-cennik-uslug-zaopatrzenia-w-wode-i-odprowadzania-sciekow-9 Nabór na stanowisko gońca gminnego Tue, 16 May 2023 16:09:49 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/nabor-na-stanowisko-gonca-gminnego Wyłożenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna Fri, 12 May 2023 13:55:34 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wylozenie-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-dla-lasow-stanowiacych-wlasnosc-gminy-brenna Informacja Starosty Cieszyńskeigo Fri, 12 May 2023 13:00:42 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/informacja-starosty-cieszynskeigo Taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-2026 Thu, 11 May 2023 14:58:58 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/taryfa-zbiorowa-zaopatrzenia-w-wode-i-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-2023-2026-2027 Taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-2026 Thu, 11 May 2023 14:07:33 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/taryfa-zbiorowa-zaopatrzenia-w-wode-i-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-2023-2026 GOPS - sprawozdanie finansowe za 2022 rok Mon, 08 May 2023 15:01:20 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/gops-sprawozdanie-finansowe-za-2022-rok Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Fri, 05 May 2023 13:06:41 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/sprawozdanie-finansowe-za-2022-rok Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, zarządzenie nr 105/2023 za okres od początku roku do 31 marca 2023 roku Fri, 05 May 2023 12:33:18 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/sprawozdania-rb-27s-rb-28s-rb-nds-rb-n-rb-z-zarzadzenie-nr-1052023-za-okres-od-poczatku-roku-do-31-marca-2023-roku Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o sześciu drugich pisemnych ograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Brenna - zarządzenie 109/2023 Fri, 05 May 2023 12:08:52 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-wojta-gminy-brenna-o-szesciu-drugich-pisemnych-ograniczonych-przetargow-na-zbycie-nieruchomosci-gminy-brenna-zarzadzenie-1092023 Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o trzech pierwszych pisemnych nieograniczonych przetargach na dzierżawę nieruchomości - Zarządzenie nr 108/2023 Fri, 05 May 2023 12:00:14 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-wojta-gminy-brenna-o-trzech-pierwszych-pisemnych-nieograniczonych-przetargach-na-dzierzawe-nieruchomosci-zarzadzenie-nr-1082023 Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej Fri, 05 May 2023 10:52:28 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dotyczace-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-dotyczacej-ustalenia-warunkow-zabudowy-przy-ul-skalka-dz-nr-36752-w-brennej-1 Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej Fri, 05 May 2023 10:46:24 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dotyczace-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyzji-dotyczacej-ustalenia-warunkow-zabudowy-przy-ul-skalka-dz-nr-36752-w-brennej Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Fri, 05 May 2023 08:47:41 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-wojta-gminy-brenna-nieruchomosci-przeznaczone-do-oddania-w-dzierzawe-1 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II Fri, 05 May 2023 08:35:09 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-ii-9 Uchwała Nr 4200/I/81/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok Tue, 02 May 2023 15:00:00 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/uchwala-nr-4200i812023-i-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-katowicach-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-w-sprawie-opinii-o-przedlozonym-przez-wojta-gminy-brenna-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-za-2022-rok