Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brenna za 2021 r. Tue, 17 May 2022 10:03:31 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-gminy-brenna-za-2021-r Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brenna za 2021 r. Tue, 17 May 2022 09:58:59 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-pracownikow-urzedu-gminy-brenna-za-2021-r Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej Mon, 16 May 2022 14:40:00 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-ws-wydania-pozwolenia-wodnoprawnego-dla-szkoly-podstawowej-nr-1-w-brennej Elżbieta Grzybek - koniec funkcji skarbnika Mon, 16 May 2022 13:24:31 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/elzbieta-grzybek-koniec-funkcji-skarbnika Nabór na wolne stanowisko pracy Thu, 12 May 2022 10:24:39 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-2 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II Wed, 11 May 2022 15:04:08 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/informacja-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-ii-1 Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk materiałów promocyjnych Tue, 10 May 2022 12:26:13 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zaproszenie-do-skladania-ofert-opkis-druk-materialow-promocyjnych GOPS - sprawozdanie finansowe za 2021 rok Tue, 10 May 2022 11:30:15 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/gops-sprawozdanie-finansowe-za-2021-rok Wyniki naboru - Sekretarz Gminy Fri, 06 May 2022 13:10:11 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wyniki-naboru-sekretarz-gminy Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - sprzęt komputerowy Fri, 06 May 2022 12:43:58 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zaproszenie-do-skladania-ofert-opkis-sprzet-komputerowy-17 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2” Fri, 06 May 2022 10:03:57 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dot-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przed-pn-uruchomienie-ubojni-zwierzat-w-realizowanym-budynku-inwentarskim-w-gorkach-wielkich-na-dzialce-nr-13412 Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna Thu, 05 May 2022 11:08:28 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/dostawa-produktow-betonowych-na-potrzeby-gminy-brenna Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna Thu, 05 May 2022 09:47:32 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/dostawa-mieszanki-z-naturalnych-kruszyw-lamanych-na-potrzeby-gminy-brenna Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym Wed, 04 May 2022 08:11:24 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/ogloszenie-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-na-udzielenie-pomocy-finansowej-spolkom-wodnym Zarządzenie nr 87/2022 - miejsca plakatowania Mon, 02 May 2022 13:17:32 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zarzadzenie-nr-872022-miejsca-plakatowania Obwieszczenie o okręgu wyborczym Mon, 02 May 2022 12:50:05 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-o-okregu-wyborczym Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101” Fri, 29 Apr 2022 12:23:29 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zawiadomienie-dot-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-przylaczami-domowymi-w-brennej-ul-lesnica-nr-43-101 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101” Fri, 29 Apr 2022 12:20:50 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/obwieszczenie-dot-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-przylaczami-domowymi-w-brennej-ul-lesnica-nr-43-101 Komunikat Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 25 kwietnia 2022 r. Fri, 29 Apr 2022 08:32:43 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/komunikat-komisarza-wyborczego-w-bb-ii-z-dnia-25-kwietnia-2022-r ZBGK - sprawozdanie finansowe 2021 Thu, 28 Apr 2022 11:02:03 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zbgk-sprawozdanie-finansowe-2021 Zarządzenie Nr 134/22 Wojewody Śląskiego Wed, 27 Apr 2022 10:37:15 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/zarzadzenie-nr-13422-wojewody-slaskiego Wyniki otwartego konkursu ofert w 2022 r. Tue, 26 Apr 2022 10:52:30 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-2022-r Wyniki naboru - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Mon, 25 Apr 2022 07:58:45 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wyniki-naboru-stanowisko-ds-wymiaru-podatkow-i-oplat-5 Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna Thu, 21 Apr 2022 12:23:53 +0200 https://bip.brenna.org.pl/article/wyniki-konkursu-skarbnik-gminy-brenna-8