Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Józef Ferfecki, Gabriela Gańczarczyk-Dec, Zdzisław Gawlas, Ryszard Główczak, Dominik Greń, Małgorzata Greń, Seweryn Greń, Elżbieta Hubczyk, Marcin Janasik, Artur Kłósko, Łucja Majewska, Magdalena Myśliwiec, Jan Staś, Krzysztof Staś, Krystian Żyłka


Głosowanie zakończono w dniu: 22 listopada 2018, o godz. 16:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-02-14 13:17:32