Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brenna

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Ferfecki, Gabriela Gańczarczyk-Dec, Zdzisław Gawlas, Ryszard Główczak, Dominik Greń, Małgorzata Greń, Elżbieta Hubczyk, Marcin Janasik, Artur Kłósko, Łucja Majewska, Magdalena Myśliwiec, Jan Staś, Krzysztof Staś, Krystian Żyłka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Seweryn Greń


Głosowanie zakończono w dniu: 22 listopada 2018, o godz. 17:30

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-02-14 13:26:26