Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/237/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVII/237/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVII/236/21 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVII/236/21 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVII/236/21
RADY GMINY BRENNA
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2021 rok

Przejdź do wpisu