Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na...

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna
 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 30.01.2023 r do 06.02.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna. Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.


W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.02.2023 r. – decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 145/2022 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zak...

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu do uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”) oraz
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do 14.02.2022 r. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 21.01.2022 r. do 28.01.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21  Rady Gminy Brenna z dnia...

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 21.01.2022 r. do 28.01.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21  Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Rok 2022

W załączniku

Przejdź do wpisu

Rok 2021 - zarządzenia od 101

Zarządzenia Wójta Gminy Brenna na 2021 rok - od numeru 101

Przejdź do wpisu

Rok 2021 - zarządzenia od 1 do 100

Zarządzenia Wójta Gminy Brenna na 2021 rok - od numeru 1 do 100

Przejdź do wpisu

Konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14.10.2019

  • 19 stycznia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 październ...

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, realizowanych na terenie gminy Brenna.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r..

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

  • 09 sierpnia 2021

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwier...

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu
Powrót