Menu Podmiotowe menu ikonka

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - Sekretarz Gminy

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Bartosz Chrapek, zamieszkały w C...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dział...

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Brenna za 2021 r.

Tręści oświadczeń majątkowych znajdują się w załącznikach

Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na 2022 rok

Uchwała Nr XXXI/266/21 Rady Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dział...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 07 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Charytatywne Dogonić Czas z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wesoła przygod...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: Sekretarz Gminy Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 lipca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Protokoły z wyborów uzupełniających

W załaczniku protokoły z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 1 zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. księgowości budżetowej

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Konrad Wolak zamieszka...

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Brenna za 2021 r.

Raport o stanie Gminy Brenna za 2021 r.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.6.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.5.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.4.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.3.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.2.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

Petycja - Sr.152.1.2022

Petycja w załączniku.

Przejdź do wpisu

GML - Uchwała XXXVII/320/22

Uchwała Nr XXXVII/320/22 Rady Gminy Brenna z dnia 12 kwietnia 2022 r. została uchylona Uchwałą Nr XXXIX/326/22 Rady Gminy Brenna z dnia 16 maja 2022 r.

Przejdź do wpisu

GML - Uchwała XXXVII/318/22

Uchwała Nr XXXVII/318/22 Rady Gminy Brenna z dnia 12 kwietnia 2022 r. została uchylona Uchwałą Nr XXXIX/325/22 Rady Gminy Brenna z dnia 16 maja 2022 r.

Przejdź do wpisu

GML - Uchwała XXI/207/21

Przejdź do wpisu

GML - Uchwała XX/200/20

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.7.2022

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.6.2022

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.5.2022

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono sp...

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.4.2022

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.3.2022

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.2.2022

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - zarejestrowane listy kandydatów

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o zarejestrownych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - przyznanie numerów list

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na...

Przejdź do wpisu

Informacja o składzie GKW w Brennej

W załączniku informacja o składzie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w związku z wyborami uzupełniajacymi do Rady Gminy Brenna zarządzonymi na dzień 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Marcin Waltar - początek funkcji skarbnika

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 marca 2022 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 marca 2022 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 marca 2022 roku

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. księgowości budżetowej. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Postanowienie Nr 28/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brenna za 2021 r.

Tręści oświadczeń majątkowych znajdują się w załącznikach

Przejdź do wpisu