Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 rok

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji drogowych w Urzędzie Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna ds. dróg i inwestycji drogowych.Wymiar czasu pracy: 1 etatSzczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyłożenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego...

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brennaprojekt nie dotyczy działek prywatnych ).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach - Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu na wniosek osoby fizycznej postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek firmy PHU MARMET Marek Gajewski w sprawie ustaleni...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach - Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Brenna postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopra...

Przejdź do wpisu

Okresowa ocena jakości wody za rok 2022 r.

Okresowa ocena jakości wody za rok 2022 r.

Okresowa ocena jakości wody za rok 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2022 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2022 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przejdź do wpisu

Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.1.2.2.2023 - "Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Dostawa fabrycznie nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.1.2023 dostępne są na Platformie e-zamówienia pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d86e3987-9bc8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień -2023 rok

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w 2023 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2023 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 11.01.2023 r. do 18.01.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2023 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 572) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 1 lutego 2023 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

WYNIKI NABORU- GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w Brennej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w...

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w Brennej

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Gó...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Bre...

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Brenna z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70%  kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać na biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie  do dnia 31 maja 2022 r.

Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej oraz pozostałe  znajduje się pod poniższym linkiem.

https://bip.brenna.org.pl/article/programy-i-regulaminy-24?m=442&l=2

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert w 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2022 r.

Dotację na realizację zadania publicznego:

 1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przyznaje się Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 4.000,00 zł,
 2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się:
 1. Młodzieżowemu Klubowi Piłkarskiemu Brenna-Górki na zadanie pn. „Letni obóz sportowy dla dzieci z gminy Brenna" w kwocie 9.900,00 zł,
 2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży 2022” w kwocie 14.000,00 zł,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy na zadanie pn. „Aktywne wakacje” w kwocie 6.300,00 zł.
 1. z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przyznaje się Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Poznajemy Dolinę Sandomierską” w kwocie 3.000,00 zł.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego i wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż drewno opałowe i wielkowymiarowe z gatunku jesion, olsza i topola w ilości 22,87 m3. Z drewnem oferent może za...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż drewno opałowe i wielkowymiarowe z gatunku jesion, olsza i topola w ilości 22,87 m3.

Z drewnem oferent może zapoznać się na działkach 644/67 i 644/69 położonych w Górkach Małych i działce 64/1 położonej w Górkach Wielkich.

Oferta dotyczy sprzedaży drewna opalowego i wielkowymiarowego w łącznej ilości 22,87 m3.

Nie przyjmuje się ofert częściowych.

Odbiór i transport drewna we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że termin odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.

Cena minimalna – 150,58 zł netto za 1 m3  (+ podatek VAT 23%).

Kryterium wyboru oferty – najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpłynięcia do Urzędu Gminy.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77. Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2022r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UG Brenna). Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup drewna opałowego i wielkowymiarowego”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2022 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Brenna,  pokój nr 27. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty za 1 m3, z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferty sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu sprzedaży drewna.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
 2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie sprzedaży drewna jest:

Inga Madzia, tel. (033) 8536222, wew. 230, e-mail: i.madzia@brenna.org.pl

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przejdź do wpisu

Wyłożenie projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Z A W I A D O M  I E N I E Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od...

Z A W I A D O M  I E N I E

Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od 21.03.2022 r. —19.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-14:30, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Brenna. Ponadto w dniach 25-27.04.2022 r. (w godzinach pracy urzędu) na sali sesyjnej przedstawiciel wykonawcy tj, LAS-R sp. z o. o, odbędzie konsultacje społeczne z właścicielami lasów.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. w okresie 30 dni od dnia zakończenia wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 16.11.2021 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami LS, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych LS).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry Kotarz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2022 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 26.01.2022 r. do 02.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2022 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z póź. zm.) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 16 lutego 2022 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brennej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brenna

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - obwody łowieckie

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w postaci dwóch przejazdów na potoku Nostrożny  na działkach 4715 i 4717 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  - studni chłonnej na działce 870/3 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania"Przebudowa drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świa...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego.

Przejdź do wpisu

Spółki wodne - odstąpinie od udzielania pomocy finasowej

Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakresie. W związku z powyższym info...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1485/31 w Brennej.

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na działce 1485/31 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1788/5 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na działce 1788/5

Przejdź do wpisu

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - Spółki wodne 2021

Aktualizacja: 23.08.2021 r. Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakre...

Przejdź do wpisu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia w 2021 r.

Okresowa ocena jakości wody do spożycia w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 4168 w Brennej.

 Zawiadomienie  o wszcęciu postępowania administracyjnego w prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  na nieruchomości położonej w Brennej nr działki 4168.

Przejdź do wpisu

Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

 • 21 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

Przejdź do wpisu

Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wójta Gminy Brenna w 2023 roku

 • 18 stycznia 2023

Postępowanie nr Zp.271.2.1.2023 - Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wójta Gminy Brenna w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

 • 08 grudnia 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.9.2022 - Dostawa sprzętu sieciowego  i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Przejdź do wpisu

Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzętami

 • 02 grudnia 2022

Postępowanie nr Zp.271.2.8.2022 - Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzetami.

Przejdź do wpisu

Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

 • 30 listopada 2022

Zamówienie nr Zp.271.1.8.2022 - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

Przejdź do wpisu

ZBGK.271.1.2022 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego oraz odpadów biodegradowalnych

 • 25 listopada 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienis publicznego nr ZBGK.271.1.2022 z dnia 25.11.2022 r. pn. Odbiór i  zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego oraz odpadów biodegradowalnych

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

 • 18 października 2022

Zamówienie nr Zp.271.1.7.2022 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Przejdź do wpisu

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

 • 18 października 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.6.2022 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

 • 12 października 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.5.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego  w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

 • 09 września 2022

Postpowanie nr Zp.271.1.4.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bukowa/ul. Węgierski w Brennej

 • 30 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.7.2022 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bukowa/ ul. Węgierski w Brennej".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy

 • 03 czerwca 2022

Wyniki naboru.

Wyniki naboru.

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 12 maja 2022

Nabór na wolne stanowisko pracy- głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Nabór na wolne stanowisko pracy- głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Przejdź do wpisu

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

 • 05 maja 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.6.2022 pn. "Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

 • 05 maja 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.5.2022 pn. "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 2 i część zadania nr 3”

 • 07 kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.4.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 2 i część zadania nr 3

 • 28 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Przejdź do wpisu

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1”

 • 16 marca 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.3.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

 • 09 marca 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • 28 lutego 2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przejdź do wpisu

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

 • 23 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1

 • 23 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Przejdź do wpisu

Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna

 • 03 lutego 2022

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.2.2022 - Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej  na potrzeby Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

 • 01 lutego 2022

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.1.2022 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

 • 20 stycznia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Przejdź do wpisu

ZBGK.271.1.2021 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych

 • 09 listopada 2021

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i  zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych. Minimalne ilości od...

Przejdź do wpisu
Powrót