Menu Podmiotowe menu ikonka

WYNIKI NABORU- GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

Przejdź do wpisu

Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzętami

Postępowanie nr Zp.271.2.8.2022 - Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzetami.

Przejdź do wpisu

Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

Zamówienie nr Zp.271.1.8.2022 - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

Przejdź do wpisu

ZBGK.271.1.2022 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego oraz odpadów biodegradowalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienis publicznego nr ZBGK.271.1.2022 z dnia 25.11.2022 r. pn. Odbiór i  zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego oraz odpadów biodegradowalnych

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY 1/2 ETATU

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w Brennej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w...

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, korzystanie z wód oraz pobór wód powierzchniowych na działce 3870 w Brennej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Zamówienie nr Zp.271.1.7.2022 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Przejdź do wpisu

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

Postępowanie nr Zp.271.1.6.2022 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.1.5.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego  w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Postpowanie nr Zp.271.1.4.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bukowa/ul. Węgierski w Brennej

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.7.2022 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bukowa/ ul. Węgierski w Brennej".

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Gó...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy

Wyniki naboru.

Wyniki naboru.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy- głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Nabór na wolne stanowisko pracy- głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Przejdź do wpisu

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.6.2022 pn. "Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.5.2022 pn. "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Bre...

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Brenna z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70%  kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać na biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie  do dnia 31 maja 2022 r.

Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej oraz pozostałe  znajduje się pod poniższym linkiem.

https://bip.brenna.org.pl/article/programy-i-regulaminy-24?m=442&l=2

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert w 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2022 r.

Dotację na realizację zadania publicznego:

 1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przyznaje się Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 4.000,00 zł,
 2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się:
 1. Młodzieżowemu Klubowi Piłkarskiemu Brenna-Górki na zadanie pn. „Letni obóz sportowy dla dzieci z gminy Brenna" w kwocie 9.900,00 zł,
 2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży 2022” w kwocie 14.000,00 zł,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy na zadanie pn. „Aktywne wakacje” w kwocie 6.300,00 zł.
 1. z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przyznaje się Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Poznajemy Dolinę Sandomierską” w kwocie 3.000,00 zł.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 2 i część zadania nr 3”

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.4.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 2 i część zadania nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego i wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż drewno opałowe i wielkowymiarowe z gatunku jesion, olsza i topola w ilości 22,87 m3. Z drewnem oferent może za...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż drewno opałowe i wielkowymiarowe z gatunku jesion, olsza i topola w ilości 22,87 m3.

Z drewnem oferent może zapoznać się na działkach 644/67 i 644/69 położonych w Górkach Małych i działce 64/1 położonej w Górkach Wielkich.

Oferta dotyczy sprzedaży drewna opalowego i wielkowymiarowego w łącznej ilości 22,87 m3.

Nie przyjmuje się ofert częściowych.

Odbiór i transport drewna we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że termin odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.

Cena minimalna – 150,58 zł netto za 1 m3  (+ podatek VAT 23%).

Kryterium wyboru oferty – najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpłynięcia do Urzędu Gminy.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77. Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2022r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UG Brenna). Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup drewna opałowego i wielkowymiarowego”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2022 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Brenna,  pokój nr 27. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty za 1 m3, z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferty sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu sprzedaży drewna.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
 2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie sprzedaży drewna jest:

Inga Madzia, tel. (033) 8536222, wew. 230, e-mail: i.madzia@brenna.org.pl

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przejdź do wpisu

Wyłożenie projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Z A W I A D O M  I E N I E Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od...

Z A W I A D O M  I E N I E

Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od 21.03.2022 r. —19.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-14:30, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Brenna. Ponadto w dniach 25-27.04.2022 r. (w godzinach pracy urzędu) na sali sesyjnej przedstawiciel wykonawcy tj, LAS-R sp. z o. o, odbędzie konsultacje społeczne z właścicielami lasów.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. w okresie 30 dni od dnia zakończenia wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 16.11.2021 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami LS, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych LS).

Przejdź do wpisu

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1”

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.3.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry Kotarz.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przejdź do wpisu

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Przejdź do wpisu

Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.2.2022 - Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej  na potrzeby Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.1.2022 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2022 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 26.01.2022 r. do 02.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2022 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z póź. zm.) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 16 lutego 2022 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brennej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brenna

Przejdź do wpisu

ZBGK.271.1.2021 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i  zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych. Minimalne ilości od...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - obwody łowieckie

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w postaci dwóch przejazdów na potoku Nostrożny  na działkach 4715 i 4717 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  - studni chłonnej na działce 870/3 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania"Przebudowa drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świa...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego.

Przejdź do wpisu

Spółki wodne - odstąpinie od udzielania pomocy finasowej

Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakresie. W związku z powyższym info...

Przejdź do wpisu