• 30 grudnia 2016

Udzielenie Gminie Brenna w 2017 roku kredytu krótkoterminowego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 376589 - 2016 z dnia 2016-12-30 r. Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2017 roku kredytu krótkoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn...

 • 26 stycznia 2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 348096 - 2016 z dnia 2016-11-22 r. Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie d...

 • 03 listopada 2016

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 335244 - 2016 z dnia 2016-11-03 r. Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O z...

 • 27 października 2016

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2016-2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 331582 - 2016 z dnia 2016-10-27 r. Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2016-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz...

 • 25 października 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 5

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 329745 - 2016 z dnia 2016-10-25 r. Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ro...

 • 12 września 2016

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu wraz z rozbudową fragmentu ulicy Olszyna w Górkach Wielkich

Ogłoszenie nr 307526 - 2016 z dnia 2016-09-12 r. Brenna: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu wraz z rozbudową fragmentu ulicy Olszyna w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa...

 • 25 lipca 2016

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum Numer ogłoszenia: 153451 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane...

 • 20 lipca 2016

Remont nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych ul. J. Madzi oraz ul. Modrzewiowa w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remont nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych ul. J. Madzi oraz ul. Modrzewiowa w Brennej Numer ogłoszenia: 145711 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszen...

 • 11 lipca 2016

Budowa obiektów małej architektury oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej w Górkach Wielkich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Budowa obiektów małej architektury oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej w Górkach Wielkich Numer ogłoszenia: 129051 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: o...

 • 06 lipca 2016

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Numer ogłoszenia: 122215 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publ...

 • 23 czerwca 2016

Remont mostu LNI-38 w drodze gminnej przy ul. Pilarzy w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Remont mostu LNI - 38 w drodze gminnej przy ul. Pilarzy w Brennej Numer ogłoszenia: 100381 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

 • 06 czerwca 2016

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych Numer ogłoszenia: 70577 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

 • 18 maja 2016

Budowa kablowej linii oświetlenia na parkingach przy ul. Zalesie w Górkach Małych oraz przy ul. Partyzantów w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Budowa kablowej linii oświetlenia na parkingach przy ul. Zalesie w Górkach Małych oraz przy ul. Partyzantów w Brennej Numer ogłoszenia: 125306 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogł...

 • 13 kwietnia 2016

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych

Brenna: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych Numer ogłoszenia: 87414 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ust...

 • 21 marca 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1 Numer ogłoszenia: 63388 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publiczn...

 • 17 marca 2016

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich Numer ogłoszenia: 60500 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....

 • 10 marca 2016

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Numer ogłoszenia: 53594 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIA...

 • 08 lutego 2016

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.

Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r. Numer ogłoszenia: 26722 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)...

Powrót