• 13 lutego 2020

Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3

    Ogłoszenie nr 626578-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. Gmina Brenna: Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie doty...

 • 17 grudnia 2019

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

    Ogłoszenie nr 613643-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. Gmina Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

 • 17 grudnia 2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2019-2020

    Ogłoszenie nr 611293-N-2019 z dnia 2019-10-17 r. Gmina Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2019-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu l...

 • 12 listopada 2019

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

  Ogłoszenie nr 586197-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Gmina Brenna: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

 • 02 października 2019

Remont nawierzchni drogi ulica Bukowa w Brennej oraz przebudowa fragmentu dróg ulica Brzoskwiniowa i Tartaczna w Górkach Wielkich

Ogłoszenie nr 585100-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Brenna: Remont nawierzchni drogi ulica Bukowa w Brennej oraz przebudowa fragmentu dróg ulica Brzoskwiniowa i Tartaczna w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy p...

 • 27 września 2019

Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica

                                      Ogłoszenie nr 577791-N-2019 z dnia 2019-07-24 r. Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłos...

 • 27 września 2019

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna

    Ogłoszenie nr 573652-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Gmina Brenna: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu w...

 • 12 listopada 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

10/07/2019    S131    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Brenna: Usługi związane z odpadami 2019/S 131-322207 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 Brenna 43-438 Polska Os...

 • 24 lipca 2019

Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica

                                               Ogłoszenie nr 563182-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie o...

 • 08 sierpnia 2019

1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej. 2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.

Ogłoszenie nr 556780-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. Gmina Brenna: 1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej. 2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I. OGŁOSZENIE...

 • 28 maja 2019

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

    Ogłoszenie nr 536498-N-2019 z dnia 2019-04-11 r. Gmina Brenna: Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

 • 19 czerwca 2019

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej”

  Ogłoszenie nr 543603-N-2019 z dnia 2019-05-02 r. Gmina Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani...

 • 19 czerwca 2019

Remont nawierzchni dróg ulica Rolnicza w Brennej oraz ulica Łęgowa w Górkach Małych

    Ogłoszenie nr 541220-N-2019 z dnia 2019-04-25 r. Gmina Brenna: Remont nawierzchni dróg ulica Rolnicza w Brennej oraz ulica Łęgowa w Górkach Małych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy pr...

 • 28 maja 2019

Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2

    Ogłoszenie nr 527601-N-2019 z dnia 2019-03-20 r. Gmina Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie o...

 • 08 maja 2019

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Górkach Wielkich wraz z przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i przebudową sieci gazowej

    Ogłoszenie nr 521154-N-2019 z dnia 2019-03-05 r. Gmina Brenna: Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Górkach Wielkich wraz z przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i przebudową sieci gazowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...

 • 24 kwietnia 2019

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2019 roku

    Ogłoszenie nr 511381-N-2019 z dnia 2019-02-07 r. Gmina Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

 • 20 lutego 2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna

    Ogłoszenie nr 505726-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. Gmina Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowa...

 • 06 marca 2019

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 4.372.815,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

    Ogłoszenie nr 503567-N-2019 z dnia 2019-01-15 r. Gmina Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 4.372.815,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkow...

 • 06 marca 2019

Remont nawierzchni ulicy Jatny i Barujec w Brennej oraz ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich

Ogłoszenie nr 503497-N-2019 z dnia 2019-01-15 r. Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulicy Jatny i Barujec w Brennej oraz ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Powrót