• 28 grudnia 2017

Udzielenie Gminie Brenna w 2018 roku kredytu krótkoterminowego

  Ogłoszenie nr 636449-N-2017 z dnia 2017-12-28 r.   Gmina Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2018 roku kredytu krótkoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa proje...

 • 22 marca 2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)”

  Ogłoszenie nr 634668-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.   Gmina Brenna: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotycz...

 • 22 marca 2018

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)

  Ogłoszenie nr 633678-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.   Gmina Brenna: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

 • 21 lutego 2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy”

Ogłoszenie nr 620125-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.   Gmina Brenna: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projekt...

 • 07 grudnia 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy

Ogłoszenie nr 619984-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.   Gmina Brenna: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europe...

 • 14 listopada 2017

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 700.000,00 złotych

  Ogłoszenie nr 615474-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.   Gmina Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 700.000,00 złotych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

 • 30 października 2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

  Ogłoszenie nr 608895-N-2017 z dnia 2017-10-30 r.   Gmina Brenna: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

 • 26 października 2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

    Ogłoszenie nr 607095-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.   Gmina Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowan...

 • 17 października 2017

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2017-2018

Ogłoszenie nr 603096-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.   Gmina Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2017-2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa proje...

 • 16 października 2017

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

  Ogłoszenie nr 602529-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.   Gmina Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

 • 25 września 2017

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych: Jatny, Kormany, Wiosenna, Uliczka, Szczęśliwa na terenie Gminy Brenna

  Ogłoszenie nr 592751-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.   Gmina Brenna: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych: Jatny, Kormany, Wiosenna, Uliczka, Szczęśliwa na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfin...

 • 14 września 2017

Remont nawierzchni ulicy Stara Droga, Cisowej, Miodowej w Brennej oraz ulicy Walentego Krząszcza w Górkach Wielkich

  Ogłoszenie nr 588276-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulicy Stara Droga, Cisowej, Miodowej w Brennej oraz ulicy Walentego Krząszcza w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansow...

 • 14 września 2017

Budowę obiektów małej architektury (urządzeń rekreacyjnych) w ramach rozbudowy Ośrodka pod Brandysem w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 588167-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.   Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (urządzeń rekreacyjnych) w ramach rozbudowy Ośrodka pod Brandysem w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia:...

 • 14 sierpnia 2017

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia na odcinku (dł. ok. 150 m) od skrzyżowania z ul. Markówka do skrzyżowania z ul. Jatny w Brennej

  Ogłoszenie nr 571950-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.   Gmina Brenna: Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia na odcinku (dł. ok. 150 m) od skrzyżowania z ul. Markówka do skrzyżowania z ul. Jatny w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub prog...

 • 14 sierpnia 2017

Zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu pt. "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna".

Ogłoszenie nr 571841-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.   Gmina Brenna: Zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu pt. "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy p...

 • 07 sierpnia 2017

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Barujec w Brennej

  Ogłoszenie nr 564855-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Barujec w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lu...

 • 17 sierpnia 2017

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna

  Ogłoszenie nr 572759-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.   Gmina Brenna: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

 • 25 lipca 2017

Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”.

  Ogłoszenie nr 557510-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.   Gmina Brenna: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolenej w Gminie Brenna" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

 • 25 lipca 2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie nr 557198-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.   Gmina Brenna: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowoej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środk...

 • 25 lipca 2017

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Brennej przy ulicy Góreckiej na odcinku: Brenna Spalona-Brenna Gimnazjum

Ogłoszenie nr 557148-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.   Gmina Brenna: Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Brennej przy ulicy Góreckiej na odcinku: Brenna Spalona - Brenna Gimnazjum OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

 • 17 lipca 2017

Zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu pt. "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna"

Ogłoszenie nr 551362-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.   Gmina Brenna: Zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu pt. "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolenj w Gminie Brenna" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy pro...

 • 26 czerwca 2017

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna

Ogłoszenie nr 535722-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.   Gmina Brenna: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projek...

 • 22 maja 2017

Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Brennej

Ogłoszenie nr 514357-N-2017 z dnia 2017-05-22 r.   Gmina Brenna: Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Z...

 • 18 maja 2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie nr 511727-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.   Gmina Brenna: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii E...

 • 15 maja 2017

Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna

Ogłoszenie nr 508158-N-2017 z dnia 2017-05-15 r.   Gmina Brenna: Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu...

 • 27 kwietnia 2017

Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 75087 - 2017 z dnia 2017-04-27 r. Brenna: Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p...

 • 27 kwietnia 2017

Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 74907 - 2017 z dnia 2017-04-27 r. Brenna: Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażaniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy...

 • 25 kwietnia 2017

Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Brennej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 72912 - 2017 z dnia 2017-04-25 r. Brenna: Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Za...

 • 25 kwietnia 2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 72905 - 2017 z dnia 2017-04-25 r. Brenna: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązk...

 • 12 kwietnia 2017

Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna.

Ogłoszenie nr 64889 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Brenna: Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

 • 03 kwietnia 2017

Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 56999 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Brenna: Zakup wraz z dostawą używanej koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p...

 • 08 marca 2017

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2017 roku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 39429 - 2017 z dnia 2017-03-08 r. Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub...

 • 07 marca 2017

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 3.000.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna,org.pl Ogłoszenie nr 37931 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 3.000.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. OGŁOSZENIE O Z...

 • 26 stycznia 2017

Rekonstrukcja i rewitalizacja wraz z rozbudową budynku "Starego Kina" w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin "PRZYTULIA"

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.brenna.org.pl Ogłoszenie nr 14825 - 2017 z dnia 2017-01-26 r. Brenna: Rekonstrukcja i rewitalizacja wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „PRZYTULIA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Powrót