• 15 stycznia 2019

Udzielenie Gminie Brenna w 2019 roku kredytu krótkoterminowego

    Ogłoszenie nr 663356-N-2018 z dnia 2018-12-20 r. Gmina Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2019 roku kredytu krótkoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowane...

 • 02 stycznia 2019

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

    Ogłoszenie nr 634888-N-2018 z dnia 2018-10-11 r. Gmina Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lu...

 • 27 listopada 2018

Remont nawierzchni ulicy Jatny i Barujec w Brennej oraz ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich

    Ogłoszenie nr 634798-N-2018 z dnia 2018-10-11 r. Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulicy Jatny i Barujec w Brennej oraz ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówien...

 • 27 listopada 2018

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2018-2019

    Ogłoszenie nr 631733-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2018-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub pro...

 • 27 listopada 2018

Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej

    Ogłoszenie nr 618920-N-2018 z dnia 2018-09-19 r. Gmina Brenna: Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówi...

 • 11 października 2018

Remont nawierzchni ulicy Barujec i Kobyla w Brennej oraz ulicy Harcerskiej i Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich

    Ogłoszenie nr 617678-N-2018 z dnia 2018-09-17 r. Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulicy Barujec i Kobyla w Brennej oraz ulicy Harcerskiej i Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

 • 27 listopada 2018

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej – Etap I

    Ogłoszenie nr 615820-N-2018 z dnia 2018-09-12 r. Gmina Brenna: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej – Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub p...

 • 02 stycznia 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

12/09/2018    S175    -  Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Brenna: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2018/S 175-397171 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy...

 • 11 października 2018

Remonty dróg na terenie Gminy Brenna

Ogłoszenie nr 614632-N-2018 z dnia 2018-09-10 r. Gmina Brenna: Remonty dróg na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego     Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

 • 24 września 2018

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2

Ogłoszenie nr 604183-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.   Gmina Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...

 • 09 sierpnia 2018

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych

    Ogłoszenie nr 582001-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa pr...

 • 24 września 2018

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna

  Ogłoszenie nr 581927-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.   Gmina Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środk...

 • 11 września 2018

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 1 Plac zabaw

    Ogłoszenie nr 577103-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.   Gmina Brenna: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 1 Plac zabaw OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

 • 13 września 2018

Dostawa wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia"

Ogłoszenie nr 576683-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.   Gmina Brenna: Dostawa wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin 'Przytulia" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze ś...

 • 09 sierpnia 2018

Remont fragmentu ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Brennej

  Ogłoszenie nr 571457-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.   Gmina Brenna: Remont fragmentu ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Eu...

 • 11 lipca 2018

Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej

Ogłoszenie nr 571386-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.   Gmina Brenna: Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejski...

 • 09 sierpnia 2018

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich

  Ogłoszenie nr 568393-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

 • 09 sierpnia 2018

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich – Szpotawice, Etap III”

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 567671-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.   Gmina Brenna: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich – Szportawice, Etap III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamies...

 • 02 lipca 2018

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224

    Ogłoszenie nr 563242-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.   Gmina Brenna: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu w...

 • 21 czerwca 2018

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 1 Plac zabaw

Ogłoszenie nr 563179-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.   Gmina Brenna: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 1 Plac zabaw OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinanso...

 • 02 maja 2018

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”

    Ogłoszenie nr 553131-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.   Gmina Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisia...

 • 12 czerwca 2018

Remont nawierzchni ulic Zimna Woda i Topolowa w Brennej

  Ogłoszenie nr 550143-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulic Zimna Woda i Topolowa w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu...

 • 28 maja 2018

Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej

Ogłoszenie nr 481913-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.   Gmina Brenna: Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Eu...

 • 28 maja 2018

Remont fragmentu ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Brennej

  Ogłoszenie nr 547657-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.   Gmina Brenna: Remont fragmentu ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

 • 28 maja 2018

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 3.700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Ogłoszenie nr 545237-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.   Gmina Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 3.700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dot...

 • 23 maja 2018

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 1.400.000,00 złotych

Ogłoszenie nr 541826-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.   Gmina Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 1.400.000,00 złotych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejsk...

 • 25 kwietnia 2018

Remont nawierzchni ulic Zimna Woda i Topolowa w Brennej

  Ogłoszenie nr 538180-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.   Gmina Brenna: Remont nawierzchni ulic Zimna Woda i Topolowa w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa proj...

 • 24 kwietnia 2018

Adaptację poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej

  Ogłoszenie nr 537594-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.   Gmina Brenna: Adaptację poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnica 8 w Brennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii E...

 • 02 maja 2018

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”

  Ogłoszenie nr 534933-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.   Gmina Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, L...

 • 09 maja 2018

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej

  Ogłoszenie nr 525067-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.   Gmina Brenna: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó...

 • 04 kwietnia 2018

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2018 roku

Ogłoszenie nr 518132-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.   Gmina Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa pro...

Powrót