• 18 lutego 2021

Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna

Ogłoszenie nr 774453-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Gmina Brenna: Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

 • 18 lutego 2021

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2021 roku

Ogłoszenie nr 764281-N-2020 z dnia 09.12.2020 r. Gmina Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa proj...

 • 18 lutego 2021

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II

Ogłoszenie nr 761281-N-2020 z dnia 03.12.2020 r. Gmina Brenna: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó...

 • 04 stycznia 2021

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 602114-N-2020 z dnia 2020-10-26 r. Gmina Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub p...

 • 15 grudnia 2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021

Ogłoszenie nr 599186-N-2020 z dnia 2020-10-19 r. Gmina Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2020-2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub prog...

 • 20 stycznia 2021

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

25/09/2020    S187 I. II. III. IV. VI. Polska-Brenna: Usługi związane z odpadami 2020/S 187-451058 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Brenna Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 77 Miejscow...

 • 24 września 2020

Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica

                                                                               „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 552857-N-2020 z dnia 2020-06-22 r. Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brenn...

 • 03 grudnia 2020

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj”

    Ogłoszenie nr 551992-N-2020 z dnia 2020-06-18 r. Gmina Brenna: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Za...

 • 22 czerwca 2020

Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ul. Leśnica

    Ogłoszenie nr 537576-N-2020 z dnia 2020-05-07 r. Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ul. Leśnica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia p...

 • 14 lipca 2020

Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica

    Ogłoszenie nr 534994-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. Gmina Brenna: Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczneg...

 • 07 maja 2020

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2020 roku

    Ogłoszenie nr 526983-N-2020 z dnia 2020-03-26 r. Gmina Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współ...

 • 28 kwietnia 2020

Przebudowa ulicy Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich wraz z przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Ogłoszenie nr 514228-N-2020 z dnia 2020-02-19 r. Gmina Brenna: Przebudowa ulicy Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich wraz z przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI...

 • 23 marca 2020

Przebudowa zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej

    Ogłoszenie nr 506274-N-2020 z dnia 2020-01-27 r. Gmina Brenna: Przebudowa zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicz...

 • 27 lutego 2020

Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego

Ogłoszenie nr 505425-N-2020 z dnia 2020-01-23 r. Gmina Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie...

 • 23 marca 2020

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin

    Ogłoszenie nr 504638-N-2020 z dnia 2020-01-22 r. Gmina Brenna: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszc...

 • 23 stycznia 2020

Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego

    Ogłoszenie nr 502122-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. Gmina Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2020 roku kredytu krótkoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Powrót