• 24 listopada 2014

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Dowóz uczniów niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 243421 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

 • 10 listopada 2014

Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI-30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI-30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej Numer ogłoszenia: 235017 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłos...

 • 18 listopada 2014

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 233211 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...

 • 03 listopada 2014

Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl Brenna: Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum Numer ogłoszenia: 230631 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publi...

 • 08 października 2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna. W Gminie Brenna objętych systemem gospodarki odpadami jest 9910 osób (stan na dzień 30.09 2014 roku). Liczba nieruchomości zamieszkałych (objętych systemem gospoda...

 • 16 września 2014

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Numer ogłoszenia: 196939 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ...

 • 09 września 2014

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2 Numer ogłoszenia: 192379 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓ...

 • 04 września 2014

Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 189401 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego...

 • 09 września 2014

Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl     Brenna: Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia: 180725 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówi...

 • 02 czerwca 2014

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Numer ogłoszenia: 118665 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...

 • 27 maja 2014

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Brennej Leśnicy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Br...

 • 29 kwietnia 2014

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Sportowa w Górkach Wielkich. Długość odcinka 294m ,szerokość 6,2m-6,5m

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Sportowa w Górkach Wielkich. Długość odcinka 294m ,szerokość 6,2m-6,5m Numer ogłoszenia: 92743 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszeni...

 • 09 kwietnia 2014

Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 77901 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie...

 • 08 kwietnia 2014

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źróde...

 • 14 lutego 2014

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych Numer ogłoszenia: 30339 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENI...

 • 11 lutego 2014

Dostawa urządzeń, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych na zajęcia realizowane w ramach projektu Edukacja równych szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Dostawa urządzeń, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych na zajęcia realizowane w ramach projektu Edukacja równych szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 27279 - 201...

 • 30 stycznia 2014

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Gó...

 • 03 lutego 2014

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat Numer ogłoszenia: 19347 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłos...

 • 17 stycznia 2014

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa wodociągu w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna Numer ogłoszenia: 11281 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....

 • 19 grudnia 2013

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna - II postępowanie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna - II postępowanie Numer ogłoszenia: 276681 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów...

 • 18 grudnia 2013

Pożyczka lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Pożyczka lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego Numer ogłoszenia: 275681 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszeni...

 • 11 grudnia 2013

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 514064 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....

 • 09 grudnia 2013

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Dowóz uczniów niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 266667 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIA...

 • 29 października 2013

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej przy ul. Miodowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej przy ul. Miodowej Numer ogłoszenia: 226973 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. O...

 • 21 października 2013

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200-160 mm PCW przy ul. Stara Droga w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200-160 mm PCW przy ul. Stara Droga w Brennej Numer ogłoszenia: 219849 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....

 • 15 października 2013

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 213799 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: o...

 • 03 października 2013

Kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 204317 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: za...

 • 02 września 2013

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Numer ogłoszenia: 175749 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...

 • 01 sierpnia 2013

Remont nawierzchni i odwodnienia drogi ul. Jatny w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remont nawierzchni i odwodnienia drogi ul. Jatny w Brennej Numer ogłoszenia: 309360 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówi...

 • 23 lipca 2013

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich Etap I - roboty uzupełniające

Brenna: Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, Etap II - roboty uzupełniające Numer ogłoszenia: 143773 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370 I. 2) RODZAJ...

 • 28 czerwca 2013

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle Numer ogłoszenia: 127747 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiąz...

 • 13 czerwca 2013

Wykonanie robót remontowych 2 dróg gminnych w Gminie Brenna w ramach usuwania szkód powodziowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Wykonanie robót remontowych 2 dróg gminnych w Gminie Brenna w ramach usuwania szkód powodziowych Numer ogłoszenia: 111443 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiąz...

 • 24 maja 2013

Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., wz, wc, p-poż., gazowej i wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., wz, wc, p-poż., gazowej i wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Numer ogłoszenia: 88063 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane...

 • 30 kwietnia 2013

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 174514 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: o...

 • 28 marca 2013

Wykonanie odbudowy i robót remontowych 3 dróg gminnych w Gminie Brenna w ramach usuwania szkód powodziowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Wykonanie odbudowy i robót remontowych 3 dróg gminnych w Gminie Brenna w ramach usuwania szkód powodziowych Numer ogłoszenia: 124766 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszen...

 • 28 marca 2013

Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 124704 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczani...

 • 04 kwietnia 2013

WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BRENNEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BRENNEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 3 Numer ogłoszenia: 71332 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. O...

 • 19 lutego 2013

Stanowisko do obserwowania nietoperzy w ramach projektu p.n. Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Stanowisko do obserwowania nietoperzy w ramach projektu p.n. Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej Numer ogłoszenia: 70216 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obo...

 • 25 lutego 2013

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Numer ogłoszenia: 62560 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA...

 • 20 lutego 2013

ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE Numer ogłoszenia: 60276 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I...

 • 29 stycznia 2013

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu (Parking wraz z odwodnieniem, zjazd z drogi publicznej, rozbudowa placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu (Parking wraz z odwodnieniem, zjazd z drogi publicznej, rozbudowa placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi) Numer ogłoszenia: 39828 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013 OGŁOSZENIE O Z...

 • 29 stycznia 2013

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap IV

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap IV Numer ogłoszenia: 38674 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów...

 • 04 stycznia 2013

Pożyczka lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Pożyczka lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego Numer ogłoszenia: 7244 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

 • 02 stycznia 2013

Dostawa sprzętu komputerowego oraz systemu antywirusowego.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Dostawa sprzętu komputerowego oraz systemu antywirusowego Numer ogłoszenia: 2412 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne...

 • 25 stycznia 2013

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 1306 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obo...

 • 06 grudnia 2012

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Dowóz uczniów niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 493514 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIA...

 • 29 listopada 2012

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III Numer ogłoszenia: 480672 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam...

 • 02 listopada 2012

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap II Numer ogłoszenia: 429796 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamó...

 • 31 października 2012

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu Nasza przyszłość współfinansowanego ze środków UE EFS

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu Nasza przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 428092 - 2012; data zamiesz...

 • 26 października 2012

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącz. dom. w Górkach Wielkich i Małych etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), - Etap I Numer ogłoszenia: 420244 - 2012; dat...

Powrót