• 21 grudnia 2015

Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych

Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych Numer ogłoszenia: 349302 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego...

 • 28 października 2015

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 288224 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowie...

 • 16 października 2015

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Brenna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 275904 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowie...

 • 12 października 2015

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2015-2016

Brenna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2015-2016 Numer ogłoszenia: 268994 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ...

 • 06 października 2015

Remont ulicy Snowaniec w Brennej

Brenna: Remont ulicy Snowaniec w Brennej Numer ogłoszenia: 262800 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

 • 28 sierpnia 2015

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Brennej przy ul. sportowej

Brenna: Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Brennej przy ul. Sportowej Numer ogłoszenia: 222840 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zak...

 • 27 sierpnia 2015

Remont przepustu i barier ochronnych w Górkach Wielkich oraz remont mostu LNI-27 w Brennej.

Brenna: Remont przepustu i barier ochronnych w Górkach Wielkich oraz remont mostu LNI-27 w Brennej Numer ogłoszenia: 221138 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicz...

 • 11 sierpnia 2015

Remont dróg i barier ochronnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r.

Brenna: Remont dróg i barier ochronnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r. Numer ogłoszenia: 205386 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ...

 • 24 listopada 2015

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych Numer ogłoszenia: 316850 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

 • 28 lipca 2015

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3 Numer ogłoszenia: 191026 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

 • 02 lipca 2015

Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie gminy Brenna w 2015 r.

Brenna: Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 163134 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, te...

 • 24 czerwca 2015

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Numer ogłoszenia: 153534 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAW...

 • 03 czerwca 2015

Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Brenna: Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Numer ogłoszenia: 133142 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwol...

 • 23 marca 2015

Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi)dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r. Numer ogłoszenia: 63752 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie...

 • 06 maja 2015

Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m

Brenna: Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m Numer ogłoszenia: 105054 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 0...

 • 11 maja 2015

Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków komunalnych. Działanie współfinansowane ze środków UE w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl   Brenna: Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków komunalnych. Działanie współfinansowane ze środków UE w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-...

 • 14 maja 2015

Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich

Brenna: Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich Numer ogłoszenia: 100682 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwo...

 • 11 marca 2015

Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna.

 Brenna: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna Numer ogłoszenia: 2422 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1...

Powrót