Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1485/31 w Brennej.

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na działce 1485/31 w Brennej

Przejdź do wpisu