Menu Podmiotowe menu ikonka

Godziny Pracy

Godziny pracy Placówka czynna jest codziennie przez 10,5 godziny: od 630 do 1700 zapewniając w tym czasie fachową opiekę oraz wyżywienie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy z wyboru dzieci. Kontakty indywidualne.

8.00-8.30 Czynności samoobsługowe, śniadanie.

8.30- 9.00 Zabawy dzieci, praca indywidualna.

9.00- 11.00 Zajęcia kierowane przez nauczycielkę, zabawy ruchowe pobyt na świeżym powietrzu, zabawy i gry z wyboru dzieci.

11.00- 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu.

12.00- 13.00 Przygotowania do obiadu, obiad.

13.00-14.30 Odpoczynek /gr. młodsza/

Praca indywidualna , zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu /gr. starsza/.

14.30-15.00 Przygotowania do podwieczorku, podwieczorek.

15.00-17.00 Prace i zabawy dowolne, prace porządkowe w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Przejdź do wpisu