Menu Podmiotowe menu ikonka

Udostępnianie danych z rejestrów publicznych

  Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy w Brennej w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na p...

Przejdź do wpisu
Powrót