Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2020 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2020 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie okreś...

Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający osiągnięty w 2020 roku wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać do Urzędu Gminy Brenna  w terminie od 4 do dnia 15 października 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku w załączniku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "zbiornik Polczany"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do sprzedaży

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Konsultacje dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 09.06.2021 r. do 16.06.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Pr...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Cieszynie

W załączniku przekazujemy obwieszczenie Starosty Powiatowego w Cieszynie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drog...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP - "Zbiornik Polczany"

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "Zbiornik Polczany".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do oddania w dzierżawę, najem

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP1 w Brennej

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej z siedzibą przy ul. Leśnica 103, 43-438 Brenna. Drugim adresem lokalizacji prowadzen...

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na rachmistrzów w NSP2021

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwan...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze oferty na materiały biurowe

Wójt Gminy Brenna zawiadamia o wyborze oferty na materiały biurowe. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na artykuły biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania propozycji cenowych na artykuły biurowe. Szczegóły w załączniku.  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do sprzedaży

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP - kandydaci II tura

W załączniku obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania -  dopisani do spisu, głosowanie korespondencyjne

Przejdź do wpisu

Postanowienie - uzupełnienie składu OKW - wybory Prezydenta RP 2020

W załączniku postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie komisji obwodowej nr 4 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Informacje komisji obwodowych - wybory Prezydenta RP 2020

W załączniku informacja obwodowych komisji wyborczych o składach oraz godzinach rozpoczęcia pracy.

Przejdź do wpisu

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

W załączniku informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej

W załączniku informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej o składzie komisji.

Przejdź do wpisu

Postanowienie - składy OKW - wybory Prezydenta RP 2020

W załączniku postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP - kandydaci

W załączniku obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP - obwody

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania...

Przejdź do wpisu

Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r.

W załączniku przekazujemy wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca w sprawie wyborów Prezydenta RP zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała PKW - zakończenie procesu wyborczego

W załączniku uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

W załączniku Postanowienie nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk...

Przejdź do wpisu

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

W załączniku informacja Wójta Gminy Brenna o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP 2020 - kandydaci

W załączeniu obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP - obwody - wersja 2

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania...

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta R...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do oddania w dzierżawę, najem

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wybory PREZYDENTA RP - obwody

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 4 marca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania ko...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu przez Radę Gminy Brenna Uchwały nr XIV/154/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el...

Przejdź do wpisu

Wybory Prezydenta RP 2020 - miejsca plakatowania

W załączniku Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Brenna z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszys...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku. Dotacje otrzymały: Ludowy Klub Sporto...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - wykonywanie tłumaczeń

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składannia propozycji cenowych dotyczących usługi wykonywania tłumaczeń w zakresie języka słowackiego i czeskiego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. S...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze oferty na materiały biurowe

Wójt Gminy Brenna zawiadamia o wyborze oferty na materiały biurowe. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na artykuły biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania propozycji cenowych na artykuły biurowe. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku. Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP Górki Wielkie i Górki Małe

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowosci Górki Wielkie i Górki Małe.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum Obszar objęty opracowaniem oz...

Przejdź do wpisu

Protokół z unieważnienia konkursu ofert

W załączniku protokół z unieważneinia konkursu ofert z dnia 25 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W załączniku treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew

W załączniku zaproszenie Wójta Gminy Brenna do złożenia oferty na wycinkę drzew i uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz....

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do sprzedaży

W załaczniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Informacja OKW 2 w Górkach Wielkich

W załączniku informacja o składzie oraz godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Górkach Wielkich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4, zarządzonych na dz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW - numery list

W załaczniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 24 listopada 2019...

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Brenna - spisy wyborców

W załączniki informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 4, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gmin y Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 • 12 października 2018

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 15 października 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 10 marca 2017

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie wprowadzonych zmian.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 29 stycznia 2016

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektów zmiany mpzp.

 • 31 lipca 2015

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych p...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 13 marca 2015

W załączniku treśc obwieszczenia Wójta Gminy Brenna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

 • 19 maja 2014

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu: - Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  w dniu 19 maja 2014 r. o godz. 15:30; - Komisji Ładu i Porz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

 • 31 sierpnia 2012

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna: 1) w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 41...

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

 • 31 sierpnia 2012

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru położonego w: 1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w...

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej

 • 02 lipca 2010

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna

 • 31 sierpnia 2009

Brenna dn, 31.08.2009r. B-7320/1/11/2006-2009 OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin...

Brenna dn, 31.08.2009r.

B-7320/1/11/2006-2009

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w dniach od 14 września do 13 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 (pok. 28) w godzinach 1000-1400, a w weekendy w godzinach 900-1000 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, pok 2 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniach od 14 października do 3 listopada 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

 

 

Wójt Gminy Brenna

 

Iwona Szarek

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • 27 sierpnia 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU   WÓJT GMINY BRENNA   ogłasza przetarg na sprzedaż 52 szt. belek prefabrykowanych strunobetonowych o wymiarach: długość - 15 m i 12 m, wysokość – 0,65 m....

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 (pokój nr 2). Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2009 r. o godz. 1030. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup belek”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2009 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brennej, pokój nr 20 (sala sesyjna). O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży,

 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:

Waldemar Ornowski, tel. (033) 8536222, wew. 110 lub 698 675 272, e-mail: w.ornowski@brenna.org.pl.

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 701 Kc i nast.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA

 • 13 marca 2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA z  13.03.2009 r. o przystąpieniu  do opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Treść obwiedzczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 • 04 lutego 2009

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU   WÓJT GMINY BRENNA ogłasza przetarg na sprzedaż 40 szt. elementów betonowych, prefabrykowanych ścian oporowych (L) o wymiarach: wysokość – 2,9 m, szerokość - 1,...


 

WÓJT GMINY BRENNA


ogłasza przetarg na sprzedaż 40 szt. elementów betonowych, prefabrykowanych ścian oporowych (L) o wymiarach: wysokość – 2,9 m, szerokość - 1,5 m, głębokość – 1,60 m, do zastosowania jako ściany placów składowych / boksów na kruszywo lub odpady, elementy oporowe dla różnic w poziomie gruntu.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się przy ul. Sportowej w Górkach Wielkich w sąsiedztwie boiska szkolnego.

Odbiór i transport elementów we własnym zakresie.

Cena wywoławcza – 100,00 złotych netto za 1 szt. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym pierwszeństwo zakupu części należy do oferującego najwyższą cenę.

 

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.


 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 (pokój nr 2). Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2009 r. o godz. 1030. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „zakup Elek”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2009 r. r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brennej, pokój nr 20 (sala sesyjna). O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

 •  

  Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży,

 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 2.  

   

  Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:

   

Waldemar Ornowski, tel. (033) 8536222, wew. 222 lub 698 675 272, e-mail:

 

 

w.ornowski@brenna.org.pl.

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 701 Kc i nast.


Przejdź do wpisu