Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 24 stycznia 2023 r.

W załączniku Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 24 stycznia 2023 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz mi...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na materiały biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na materiały biurowe. Więcej informacji w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Nabór uzupełniający do projektu OZE dla mieszkańców Gminy Brenna

Informujemy, że Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, który jest wsp...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2023 - miejsca plakatowania

W załączniku znajduje się zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Brenna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o okręgu wyborczym

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 5 stycznia 2023 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej...

Przejdź do wpisu

Komunikat Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 4 stycznia 2023 r.

W załączniku Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 stycznia 2023 r. w związku z zarządzonymi na dzień 19 marca 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna w okręgu wybo...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/23 Wojewody Śląskiego

W załączniku przekazujemy Zarządzenie Nr 1/23 Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 9.

Przejdź do wpisu

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

W załączniku przekazujemy informację o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna zarządzonymi na dzień 29 stycznia 2023 r.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II - skład OKW, pierwsze posiedzenie

W załączniku Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Brenna oraz w sprawie zwołania pierwszego posiedz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW - listy kandydatów na radnych

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 4 stycznia 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych n...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej - numery list

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 4 stycznia 2023 r. o przyznaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na...

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obowodywach komisji wyborczych w wyborach uzupełniajażych do Rady G...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o obwodzie wyborczym

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2022 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głoso...

Przejdź do wpisu

Informacja GKW w Brennej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o składzie, siedzibie oraz dyżurach.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Postanowienie Nr 58/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030

W załączniku przekazujemy projekt Strategii Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030 wraz z załącznikami. Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie Stowarzyszenia Delta Partn...

Przejdź do wpisu

Nabór do projektu

NABÓR DO PROJEKTU PN.: „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE W WYTWARZANIU ENERGII NA TERENIE GMINY BRENNA” Informujemy, że Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie pr...

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 7 grudnia 2022 r.

W załączniku Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 7 grudnia 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miej...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do zbycia

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 204/2022 - miejsca plakatowania

W załączniku znajduje się zarządzenie Nr 204/2022 Wójta Gminy Brenna z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o okręgu wyborczym

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 21 listopada 2022 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminn...

Przejdź do wpisu

Komunikat Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 18 listopada 2022 r.

W załączniku Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 listopada 2022 r. w związku z zarządzonymi na dzień 29 stycznia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna w okręgu...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 411/22 Wojewody Śląskiego

W załączniku przekazujemy Zarządzenie Nr 411/22 Wojewody Śląskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 15

Przejdź do wpisu

Okresowe kontrole kominiarskie

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U...

Przejdź do wpisu

Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że Gmina Brenna przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dystrybucję węgla prowadzić będziemy...

Przejdź do wpisu

Informacja - zakup paliwa stałego

W załaczniku informacja dotycząca przystąpienia Gminy Brenna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie – ponowne wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Bren...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2021 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2021 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający osiągnięty w 2021 roku wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać do Urzędu Gminy Brenna  w terminie od 5 do dnia 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 lipca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Protokoły z wyborów uzupełniających

W załaczniku protokoły z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu nr 1 zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - zarejestrowane listy kandydatów

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o zarejestrownych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - przyznanie numerów list

W załączeniu obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 31 maja 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na...

Przejdź do wpisu

Informacja o składzie GKW w Brennej

W załączniku informacja o składzie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej w związku z wyborami uzupełniajacymi do Rady Gminy Brenna zarządzonymi na dzień 3 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Postanowienie Nr 28/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku przekazujemy informację Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 11 maja 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 87/2022 - miejsca plakatowania

W załaćzniku znajduje się zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Brenna z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plak...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o okręgu wyborczym

W załaczniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 2 maja 2022 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Kom...

Przejdź do wpisu

Komunikat Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 25 kwietnia 2022 r.

W załaczniku Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 25 kwietnia 2022 r. w związku z zarządzonymi na dzień 3 lipca 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna w okręgu wybo...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/22 Wojewody Śląskiego

W załączniku przekazujemy Zarządzenie Nr 134/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 1

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry Kotarz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030 zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu. Zgodnie z zapisami ustawy o prowadzeni...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na artykuły biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania propozycji cenowych na artykuły biurowe. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do oddania w użyczenie, najem

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego

W załaczniku obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa ulicy...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do sprzedaży

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2020 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2020 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie okreś...

Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający osiągnięty w 2020 roku wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać do Urzędu Gminy Brenna  w terminie od 4 do dnia 15 października 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku w załączniku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "zbiornik Polczany"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

 • 01 lipca 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gmin y Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

 • 21 lutego 2019

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 • 12 października 2018

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 15 października 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 10 marca 2017

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie wprowadzonych zmian.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 29 stycznia 2016

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektów zmiany mpzp.

 • 31 lipca 2015

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych p...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 13 marca 2015

W załączniku treśc obwieszczenia Wójta Gminy Brenna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

 • 19 maja 2014

Przewodniczący Rady Gminy Brenna informuje o posiedzeniu: - Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  w dniu 19 maja 2014 r. o godz. 15:30; - Komisji Ładu i Porz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

 • 31 sierpnia 2012

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna: 1) w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 41...

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

 • 31 sierpnia 2012

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru położonego w: 1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w...

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej

 • 02 lipca 2010

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna

 • 31 sierpnia 2009

Brenna dn, 31.08.2009r. B-7320/1/11/2006-2009 OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin...

Brenna dn, 31.08.2009r.

B-7320/1/11/2006-2009

OBWIESZCZENIE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w dniach od 14 września do 13 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 (pok. 28) w godzinach 1000-1400, a w weekendy w godzinach 900-1000 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2009 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, pok 2 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniach od 14 października do 3 listopada 2009r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

 

 

Wójt Gminy Brenna

 

Iwona Szarek

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • 27 sierpnia 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU   WÓJT GMINY BRENNA   ogłasza przetarg na sprzedaż 52 szt. belek prefabrykowanych strunobetonowych o wymiarach: długość - 15 m i 12 m, wysokość – 0,65 m....

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 (pokój nr 2). Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2009 r. o godz. 1030. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup belek”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2009 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brennej, pokój nr 20 (sala sesyjna). O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży,

 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:

Waldemar Ornowski, tel. (033) 8536222, wew. 110 lub 698 675 272, e-mail: w.ornowski@brenna.org.pl.

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 701 Kc i nast.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA

 • 13 marca 2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA z  13.03.2009 r. o przystąpieniu  do opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Treść obwiedzczenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 • 04 lutego 2009

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU   WÓJT GMINY BRENNA ogłasza przetarg na sprzedaż 40 szt. elementów betonowych, prefabrykowanych ścian oporowych (L) o wymiarach: wysokość – 2,9 m, szerokość - 1,...


 

WÓJT GMINY BRENNA


ogłasza przetarg na sprzedaż 40 szt. elementów betonowych, prefabrykowanych ścian oporowych (L) o wymiarach: wysokość – 2,9 m, szerokość - 1,5 m, głębokość – 1,60 m, do zastosowania jako ściany placów składowych / boksów na kruszywo lub odpady, elementy oporowe dla różnic w poziomie gruntu.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się przy ul. Sportowej w Górkach Wielkich w sąsiedztwie boiska szkolnego.

Odbiór i transport elementów we własnym zakresie.

Cena wywoławcza – 100,00 złotych netto za 1 szt. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym pierwszeństwo zakupu części należy do oferującego najwyższą cenę.

 

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.


 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 (pokój nr 2). Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2009 r. o godz. 1030. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „zakup Elek”.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2009 r. r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brennej, pokój nr 20 (sala sesyjna). O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

 •  

  Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży,

 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 2.  

   

  Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:

   

Waldemar Ornowski, tel. (033) 8536222, wew. 222 lub 698 675 272, e-mail:

 

 

w.ornowski@brenna.org.pl.

 1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 701 Kc i nast.


Przejdź do wpisu