Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Brenna zawiadamia o wyborze oferty na artykuły biurowe. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu dwóch projektów MPZP - ul. Leśnica i Górecka w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na artykuły biurowe

Wójt Gminy Brenna zaprasza do składania propozycji cenowych na artykuły biurowe. Szcegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy Brenna zwołuje III sesję VIII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej. Porządek obrad. Tr...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew

Wójt Gminy Brenna zaprasza do złożenia oferty na zabezpieczenie terneu, wycinkę drzew, zrębkowanie gałęzi, ułożenie stosu oraz uporządkowanie terenu. Szczegóły oraz formularz ofertowy w załącznikac...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Brenna na dzień 22 listopada 2018 roku, na godzinę 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyz...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o konsultacjach Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publi...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy - nieruchomość do oddania w najem

W załączniku Zarządzenie Nr 213/2018 Wójta Gminy Brenna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu marki HONDA

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż samochód osobowy marki HONDA CR-V 2.0 RVI 4WD. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 11 października 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Brenna - spisy wyborców

W załączniku informacja Wójta Gminy Brenna z dnia 28 września 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu teryt...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - kandydaci na wójta

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października...

Przejdź do wpisu

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybory wójta - 1 kandydat

W załączniku uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - okręg nr 4

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - okręg nr 3

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - okręg nr 2

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brenna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - lista kandydatów do Rady Gminy Brenna

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach  kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - numery list dla kandydatów na radnych

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21...

Przejdź do wpisu

Komunikat - losowanie numerów list kandydatów na radnych

W załączniku komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 21 października...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załaczniku obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w przyznania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 październik...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do dzierżawy

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przejdź do wpisu

Komunikat - losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

W załączniku komunikat Urzędu Gminy Brenna z dnia 19 września 2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wó...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie TKW - dodatkowe zgłoszenia kandydatów na radnych

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczym nr 2, 3, 4, 13 w wy...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP - fragment Brenna Leśnica

W załączniku obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla fragmentu obszaru w Brennej przy ul. Leśnica.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - obwody wyborcze

W załączniku przekazujemy obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 13 września 2018 roku o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możli...

Przejdź do wpisu

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej

W załączniku informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21...

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego II - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniach: - Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna w dniu 11 września 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Brennej, - Komisji Oświaty i Spraw Społ...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu komisji w dniu 10 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Wybory samorządowe 2018 - miejsca plakatowania

W załączniku zarządzenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborac...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Statutowej zawiadamia o posiedzeniu komisji w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie okreś...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - okręgi wyborcze

W załączniku przekazujemy obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 14 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibi...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniu Komisji  Rozwoju i Finansów Gminy Brenna oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 14:30 w sali sesyjnej...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka zintegrowana dla...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt i oprogramowanie dla przedszkola

W związku z realizacją projektu „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolo...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 4 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolorowe waka...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej – „zbiornik Polczany”  

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2018 roku. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kult...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna  w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych. Konsultacje zostały prze...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy Brenna w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy informuje o posiedzeniach: Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Brenna w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Brennej; Komisji Rozwoju i Finansó...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomość do dzierżawy, najmu

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Przejdź do wpisu