Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 10 marca 2010 r. o godz. 14.00  – XXXVI sesję V kadencji Rady Gminy Brenna w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach Komisji: Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 08.03.2010 r. o godz. 15:00 Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony...

Przejdź do wpisu

Informacja

W załączniku do pobrania HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI NA ROK 2010.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej informuje o organizowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.   Zbiórka ta będzie przeprowadzona w następujących terminach: 1) 16 marc...

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej informuje o organizowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

 

Zbiórka ta będzie przeprowadzona w następujących terminach:

1) 16 marca 2010 roku – wieś Górki Wielkie Harenda, Nowy Świat i Zalesie po Ośrodek Zdrowia

2) 17 marca 2010 roku – wieś Górki Wielkie - Centrum, Bucze, Kretowskie, Olszyna, Szpotawice

3) 18 marca 2010 roku – wieś Górki Małe oraz ulica Stara Droga

4) 23 marca 2010 roku – wieś Brenna, od Centrum do Bukowej,

5) 24 marca 2010 roku – pozostała część Brennej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych /meble, sprzęt AGD, złom, okna itp./ proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 0/33/ 853-62-85 najpóźniej w dniu poprzedzającym zbiórkę w w/w rejonach. Odpady będą odbierane z posesji lub z miejsca uzgodnionego z ZBGK Brenna.

Ze względu na możliwość bezpłatnego odbioru zużytych opon przez Serwisy Ogumienia, opony w trakcie trwania zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane.

Opony odbierają:

- W. Pietrasina, ul Breńska 27 Górki Małe, tel.338539270 – s. osobowe

- M Ziomek, Pogórze 142 tel. 338530004 – s. osobowe i ciężarowe ( do 130 cm średnicy)

 

ROBERT RYMORZ

DYREKTOR ZBGK

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 4 marca 2010 roku o godz. 15:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 3 marca 2010 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ z dnia 19 lutego 2010 roku   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wykaz znajduje się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 10 lutego 2010 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 27 stycznia 2010 r. o godz. 14.00  – XXXV sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w załacznik...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ z dnia 15 stycznia 2010 roku   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ

z dnia 15 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

                                            

               Działając na postawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), ogłaszam co nastepuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Brenna przeznaczone zostały do sprzedaży nastepujace nieruchomości:

 

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

w m2

Oznaczenie nieruchomości wg Księgi

Wieczystej

Położenie

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

 

Uwagi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka 3945/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB1C

/00042295/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka

niezabudowana  oznaczona wg ewidencji gruntów jako

użytek  Bp tzn. zurbanizowane tereny niezabudowane

 

 

 

5.UT.62  

tzn. tereny sportowo-turystyczne i wypoczynkowe wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

 

 

 

 

.

 

35113 zł + 22% podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). Termin zagospodarowania nieruchomości – brak,

2)  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości – 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu – zgodnie

z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2. w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Data wywieszenia wykazu: 22.01.2010 r.

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach Komisji: Rewizyjnej w dniu 20.01.2010 r. o godz. 15:00 Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21.01.2010 r....

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 18 stycznia 2010 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 7 stycznia 2010 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 4 stycznia 2010 r. o godz. 14.00  – XXXIV sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w załacznik...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o Sesjii Rady Gminy Brenna

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 9 grudnia 2009 r. o godz. 14.00  – XXXIII sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w załączni...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach Komisji: Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 30.11.2009 r. o godz. 13:00 Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 200...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 3 listopada 2009 roku o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Górkach.  

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY W BRENNEJ

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 29 października 2009 r. o godz. 14.00  – XXXII sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w zał...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach  Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 27 października 2009 roku o godz. 15:00 Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rol...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach komisji: Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20.10.2009 r. o godz. 14:00 Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia...

Przejdź do wpisu

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Wójt Gminy Brenna zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz  Gminy Brenna i jej mieszkańców do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Brenna z organizacj...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY W BRENNEJ

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 29 września 2009 r. o godz. 14.00  – XXXI sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w załaczni...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego

        K  O  M  U  N  I  K  A  T                Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego.     Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2009 r. o godz....

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniach  Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 24 września 2009 roku o godz. 15:00 Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej   informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 23 września 2009 roku o godz. 14:00

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej   informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2009 roku o godz. 15:00  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

W związku z przygotowaniami do tegorocznej edycji „Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej” Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do „Lauru Srebrnej Cieszy...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIA O XXXIII SESJI RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

                                                                     KOMUNIKAT                                PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO Podaje się do publicznej wiadomości, że w dn...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej   informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 15:00

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 sierpnia 2009 r. o godz. 15:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna nr B-7320/1/9/2006-2009 z 22.07.2009 r.

  B-7320/1/9/2006-2009 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.   Na podstawie art. 11 pkt 1...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - sprzedaż blachy trapezowej

Treść ogłoszenie w załączeniu

Wójt Gminy w Brennej informuje, że odsprzeda ok. 300 m2 blachy trapezowej T55 ( wysoki trapez ), pochodzącej z demontażu  podsufitki w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brennej. Blacha zdemontowana jest koło Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224. Zainteresowani mogą dokonywać jej oględzin w dni robocze w godzinach od 700 do 1700.

Cena wywoławcza brutto za całość = 2.000 zł.

Oferty z podaniem ceny brutto za całość, należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Oferta na zakup blachy „ w Urzędzie Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna ( sekretariat ) w terminie do 27.07.2009 r. godz. 1400.

Gmina Brenna sprzeda blachę oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

Transport blachy we własnym zakresie.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są :

1/ Pani Anna Sławiczek – Insp. ds. inwestycji Urzędu Gminy w Brennej tel. 33 8536397

2/ Pan Zbigniew Mitręga – Dyrektor  Gimnazjum tel. 33 8536568 lub 33 8536100

 Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 16 lipca 2009 r. o godz. 14.00  – XXX sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.     Porządek obrad w załaczniku

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13 lipca 2009 r. o godz. 15:00   Komisji Budżetowo - Gospodar...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 8 lipca 2009 roku o godz. 14:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr B-7331/187/1/2/09 Wójta Gminy Brenna

Treść dokumentu w załączeniu.

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej w dniu 25 maja 2009 r. o godz. 15:00 Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictw...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 15:00 Komisji Ładu i Porządku Publiczne...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej  informuje o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja 2009 roku o godz. 15:00

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na dzień 21 kwietnia 2009 r. o godz. 14.00  – XXVIII sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej. Porządek obrad w załącz...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

  Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczo - Finansowo - Rolnej   w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15:00  

Przejdź do wpisu

POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 16 kwietnia o godz. 15:00 w Przedszkolu Publicznym w Górkach Mał...

Przejdź do wpisu

POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 8 kwietnia 2009 r. o godz. 16:00  

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska                                                     w dniu 3 kwietnia 200...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej zwołuje na dzień 26 marca 2009 r. o godz. 14:00 – XXVII sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.   Porządek obrad w zał...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Brenna

  OGŁOSZENIE w sprawie PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI GMINY BRENNA, ETAP I  

 

Wójt Gminy Brenna oraz Punkt Obsługi Inwestora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Brenna informują, że w dniu 28 marca 2009 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 na placu parkingowym przed Urzędem Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77 zostanie przeprowadzony pokaz urządzeń grzewczych – przykładowych kotłów z paleniskiem retortowym możliwych do zainstalowania z udziałem finansowym Gminy. Wszystkie kotły węglowe przewidziane do zabudowy w ramach zadań objętych Programem muszą być oznaczone certyfikatem energetyczno – emisyjnym, wydanym przez akredytowane laboratorium.

 

W celu uzyskania założonego efektu ekologicznego Programu, Gmina Brenna przewiduje dofinansowanie wykonanych w ramach Programu modernizacji istniejących kotłowni.
W trakcie realizacji pierwszego etapu PONE zostaną zainstalowane 42 szt. nowoczesnych kotłów węglowych, spełniających normy emisji zanieczyszczeń. Udział finansowy samorządu dotyczy 50 % kosztów związanych z wymianą kotła, nie więcej jednak niż 5 tys. złotych na każdą modernizację, i zostanie sfinansowany pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA z 13.03.2009 r.   o przystąpieniu do opracowania projektów zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna. Pełna treść obwie...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej informuje o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 16 marca 2009 r. o godz. 15:00 w Gimnazjum w Brennej

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Gminy w Brennej zwołuje na dzień 27 lutego 2009 r. o godz. 14:00 – XXVI sesję V kadencji Rady Gminy w Brennej w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu