Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Brenna na 2014 rok

Uchwała nr 4100/I/237/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekc...

Przejdź do wpisu

projekt budżetu Gminy Brenna na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 187/2013 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały b...

Przejdź do wpisu

przystąpienie do prac nad projektem budżetu 2014 rok

Zarządzenie Nr 120/2013 Wójta Gminy Brenna z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2014 rok

Przejdź do wpisu
Powrót