Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała Nr 4200/I/248/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

uchwała Nr 4200/I/248/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

uchwała Nr 4200/I/250/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

uchwała Nr 4200/I/250/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 listopada 2018 roku       w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2019 rok wraz z uza...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2019 rok

Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2018 roku   w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2019 rok  

Przejdź do wpisu
Powrót