Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwały Nr 4200/I/212/2015 - 4200/I/214/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Uchwały Nr 4200/I/212/2015 - 4200/I/214/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 189/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 189/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 13 listopada 2015 roku       w sprawie przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchw...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2016 rok

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2016 rok  

Przejdź do wpisu
Powrót