Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/219/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok. Na

Uchwała Nr 4200/I/219/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w pro...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/217/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała Nr 4200/I/217/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 listopada 2017 roku       w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchw...

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 151/2017 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 151/2017 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2018 rok

Przejdź do wpisu
Powrót