Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/I/285/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekci...

Przejdź do wpisu

projekt budżetu Gminy Brenna na 2013 rok

Zarządzenie Nr 183/2012 Wójta Gminy Brenna z dnia 12 listopada 2012 roku   W sprawie: przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok wraz z uzasadnieniem do pro...

Przejdź do wpisu

informacja o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2013 rok

Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Brenna z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2013 rok

Przejdź do wpisu
Powrót