Menu Podmiotowe menu ikonka

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2011

Projekt Uchwała Nr ………………… Rady Gminy Brenna z dnia ………………… roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2011  

Przejdź do wpisu