Menu Podmiotowe menu ikonka

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Przejdź do wpisu

przedstawienie projektu budżetu

Zarzqdzenie N r 218/2011 Wójta Gminy Brenna z dnia 15 listopada 2011 roku W sprawie: przedstawienie plojektu uchwaly budżetowej Gminy Brenna na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwaly...

Przejdź do wpisu

przystąpienie do prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2012 rok

Zarządzenie nr 140/2011 Wójta Gminy Brenna z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przystapienia do prac nad projektem budżetu Gminy Brenna na 2012 rok

Przejdź do wpisu
Powrót