Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/231/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 4200/I/231/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/229/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 4200/I/229/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2019 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 240/2019 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 176/2019 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 176/2019 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2020 rok

Przejdź do wpisu
Powrót