Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała Nr 4100/I/77/2013

uchwała Nr 4100/I/77/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Brenna sprawoz...

Przejdź do wpisu

opinia Regionalenj Izby Obrachunkowej

uchwała Nr 4100/I/9/2012 I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bre...

Przejdź do wpisu
Powrót