Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/62/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brenna wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/I/62/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brenna...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/63/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę Brenna obligacji na łączną kwotę 6.505.000,00 zł

Uchwała Nr 4200/I/63/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę Brenna obligacji na...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/54/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 marca 2021 r.

Uchwała Nr 4200/I/54/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 marca 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/225/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 4200/I/225/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2020 r.

Przejdź do wpisu
Powrót