Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia RIO o przedłozonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok

uchwała 4100/I/65/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku I Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

opinia o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pólrocze 2013 roku

uchwała Nr 4100/I/145/2013 z dnia 6 września 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Brenna inform...

Przejdź do wpisu

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/I/5/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku I Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bren...

Przejdź do wpisu

uchwała RIO

Uchwała Nr 4100/I/285/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekci...

Przejdź do wpisu
Powrót