Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/I/116/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach   w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozd...

Przejdź do wpisu

opinia rio

uchwała Nr 4100/I/74/2011 z dnia 25 marca 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

Przejdź do wpisu

opinia rio

Uchwała Nr 4100/I/42/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brenna wynikając...

Przejdź do wpisu

opinia rio do projektu budżetu na 2011 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu na 2011 rok znajduje się w załączniku.

Przejdź do wpisu
Powrót