Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia RIO o projekcie budżetu

Opinia RIO o projekcie uchwały na 2015 rok

Przejdź do wpisu

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

uchwała nr 4100/I//2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku I Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bren...

Przejdź do wpisu

opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej

uchwała Nr 4100/I/238/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekc...

Przejdź do wpisu
Powrót