Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja półroczna z wykonania budżetu

Informacja półroczna z wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2010 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Sprawozdanie o należnościach za II kwartał 2010 (Rb-N)

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Sprawozdanie o zobowiązaniach za II kwartał 2010 (Rb-Z)

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Sprawozdanie o wydatkach za II kwartał 2010 (Rb-28S)

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Sprawozdanie o dochodach za II kwartał 2010 (Rb-27S)

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie za II kwartał 2010 (Rb NDS)

Przejdź do wpisu
Powrót