Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia rio

Uchwaia Nr 4100/1/122/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach  

Przejdź do wpisu

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Roczne sprawozdanie o dochodach za 2010 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Roczne sprawozdanie o wydatakch za 2010 rok

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Sprawozdanie o zobowiązanich za IV kwartał 2010

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Sprawozdanie o należnościach za IV kwartał 2010 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartale sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2010

Przejdź do wpisu
Powrót