Menu Podmiotowe menu ikonka

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/I/116/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku ISkładu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brenna za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brenna za 2011 rok

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie  jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Rb NDS  

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednosteki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Rb-27S

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2011 Rb- N

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 Rb - 28S

Przejdź do wpisu
Powrót