Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/I/242/2011 z dnia 9 września 2011 roku I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o  przedłożonej przez Wojta Gminy Brenna infor...

Przejdź do wpisu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2011 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czewrca roku 2011

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb -28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Przejdź do wpisu
Powrót