Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pólrocze 2013 roku

uchwała Nr 4100/I/145/2013 z dnia 6 września 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Brenna inform...

Przejdź do wpisu

informacja o przybiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy Brenna z dnia 20  sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunko...

Przejdź do wpisu

informacja o przybiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy Brenna z dnia 20  sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunko...

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-Z

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca  2013 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2013 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2013 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2013 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku

Przejdź do wpisu
Powrót