Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014

Uchwała Nr 4100/I/132/2014  z dnia 15 wrzesnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE NR 116/2014 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji...

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2014 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2014 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2014 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku

Przejdź do wpisu
Powrót