Menu Podmiotowe menu ikonka

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna     za 2012 rok  

Przejdź do wpisu

uchwała Nr 4100/I/77/2013

uchwała Nr 4100/I/77/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Roczne sprawozdanie z wykonania plany wydatków jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku 

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartały 2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartały 2012 roku

Przejdź do wpisu
Powrót