Menu Podmiotowe menu ikonka

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec i kwartału 2012 roku.

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki  samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2012 roku Rb-Z

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Rb - NDS

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okre od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku RB - 28S

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku RB - 27S

Przejdź do wpisu
Powrót