Menu Podmiotowe menu ikonka

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorilanego Rb NDS na dzień 30.09.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego Rb N na dzień 30.09.2012 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb -28S za okres od 01.01.2012 roku do 30.09.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 27S zo okres od 01.01.2012 roku do 30.09.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Kwartale sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwrancji Rb - Z na dzień 30.09.2012 roku

Przejdź do wpisu
Powrót