Menu Podmiotowe menu ikonka

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

uchwała nr 4100/I/208/2012 z dnia 24 iserpnia 2012 roku I skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Brenna informacj...

Przejdź do wpisu

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o ndwyżce/deficycie Rb_NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednosteki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku Rb- NDS

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o należnościach Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności według tytułów pranych jednosteki samorządu terytorialnego sporządzone na dzień 30.06.2012 roku Rb- N

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku Rb-Z

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie o wydatkach Rb-28S

Miesięczne sprawozdanie o wykonaniu planu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu trytorialnego w okresie 01.01.2012 -30.06.2012 roku Rb-28S

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o dochodach Rb-27S

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2012-30.06.2012 Rb- 27S

Przejdź do wpisu
Powrót