Menu Podmiotowe menu ikonka

wykaz ulg w spłacie należności udzielonych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej

Wykaz ulg w spłacie należności udzielonych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej

Przejdź do wpisu

wykaz umorzonych podatków i opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 w zakresie podatków lub opłat umorzono zobowiązanie:

Przejdź do wpisu
Powrót