Menu Podmiotowe menu ikonka

wykaz udzielonych umorzeń w zakresie podatków lub opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat umorzono zobowiązanie w kwocie przewyższającej...

Przejdź do wpisu