Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków lub opłat umorzono zobowiązanie w kwocie przewyższającej 500,00 zł:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków lub opłat umorzono zobowiązanie w kwocie przewyższającej...

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczono termin płatności, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczono termin płatności,  lu...

Przejdź do wpisu
Powrót