Menu Podmiotowe menu ikonka

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Przejdź do wpisu