Menu Podmiotowe menu ikonka

Zestawienie zobowiązań długoterminowych

Zestawienie zobowiązań dlugoterminowych na 30.06.2012 roku

Przejdź do wpisu

sprawozdanie o zobowiązaniach Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń jednosteki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku Rb-Z

Przejdź do wpisu
Powrót