Menu Podmiotowe menu ikonka

Jerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Monika Waszut - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Joanna Macura - Skarbnik Gminy Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Dariusz Jakubiec - zastępca Wójta Gmina Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Izabela Heller - Sekretarz Gminy Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Jerzy Pilch - początek kadencji 2018-2023 Wójta Gminy Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Jerzy Pilch - koniec kadencji Wójta Gminy Brenna

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Izabela Heller - początek pełnienia funkcji sekretarza

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Krzysztof Majeran - koniec pełnienia funkcji sekretarza

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Dariusz Jakubiec - początek pełnienia funkcji zastępcy wójta

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Krzysztof Majeran - koniec pełnienia funkcji zastępcy wójta

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu
Powrót