Menu Podmiotowe menu ikonka

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

Art. 15. 1. (51) Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonującyc...

Przejdź do wpisu

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 849)

Przejdź do wpisu

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach loklanych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 ze zm.) Art. 15. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób pra...

Przejdź do wpisu

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatakach i opłatach lokalnych

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatakch i opłatach loklanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zm)

Przejdź do wpisu
Powrót